Home | Contact

WeCare

De zorg verandert snel. De marktwerking leidt tot  toenemende concurrentie. Klanten verwachten steeds meer maatwerk dienstverlening. Zorgverleners voelen zich beknot in hun professionaliteit en hebben last van de bureaucratie. Zorgorganisaties kampen met de vraag hoe de zorgverlening financieel gezond te houden.

WeCare is een TNO Quality concept voor excellente dienstverlening. WeCare helpt zorgorganisaties om grip te krijgen op de kwaliteit van de geleverde zorg en deze te verbeteren naar excellent niveau. In de filosofie van WeCare staat de klant(vraag) centraal, is de medewerker/professional de spil in het zorgproces en heeft de organisatie een voorwaardenscheppende en faciliterende rol. Het beoogde resultaat is: tevreden klanten en tevreden medewerkers, op basis van een gezonde financiĆ«le bedrijfsvoering.

WeCare Organisaties en WeCare medewerkers komen in aanmerking voor het predikaat WeCare Talent ofWeCare Professional als zij aantoonbaar aan de hoge eisen voldoen.

WeCare is ontwikkeld in de pilot Sophia bij Zorggroep Carint Reggeland, i.s.m. Lyonesse en de bewoners en medewerkers van locatie De Klokstee en vele andere belanghebbende partijen.

Wilt u meer weten over WeCare? Klik dan hier of bel onderstaand nummer.